Износът на България намалява с 6.3% през 2020 г., вносът – с 8.9%