Подаръци от кмета Стоянов за първокласниците в Благоевград