Всички общински детски градини и училища в Пловдив са готови да посрещнат първия учебен ден