Разследването за лейт. Манчев не се води от военна полиция, за да няма замърсяване на случая