Резолюцията за ограничаване на животинските антибиотици е лобистка