Българската PPS Manufacturing разработва първите биоразградими нитрилни ръкавици в Европа в партньорство с ХТМУ