Фондацията на Гейтс: 31 млн. души изпаднали в крайна бедност заради COVID