Oracle не успя да изпълни прогнозите за растежа на облака си