SOFIX е втори по ръст в ЦИЕ за 2021 г. към края на август