Политическото напрежение: Съдебната реформа щяла да мине със сигурност в следващия парламент