Касим Дал се включи в кампанията „Преброй се като турчин, мюсюлманин…“