Le Figaro: "Новият тоталитаризъм" - в Канада изгориха книги, признати за оскърбителни за коренното население