Велосипедист потегли от Унгария към Италия и се озова в Дания