По-малко от 20% от нелегалните мигранти в ЕС се връщат в родните си страни