Канадската политика за въглероден данък и дивидент е добър пример