Гласуване в ЕП ще реши съдбата на българското животновъдство