Г-жа Митева е малко повече емоционална, отколкото е разумно - Общество и политика