"Има много пропуски": Новото и старото ръководство на спорта влязоха в спор