Историята за „История славянобългарска“ като шпионски трилър