Кой за президент и кой за депутат – всички имена ясни до 17 ч на 12.Х.