Името на Петър Стоянов в оборот – от „най-добрият президент“ до „кой е той?“