Добрите отношения на Китай и Германия са резултат от визията на техните ръководители