Това е най-голямата станция в света за директно изпомпване на въглероден диоксид от въздуха