Доц. Кунчев предлага задължителна ваксинация за някои професии