С близо 30% растат инвестициите на застрахователните дружества в акции през юни