Златото слабо поскъпва при по-ниска доходност по американските облигации