Край: Без катаджии в храстите и безпричинни проверки на пътя