Решението за пенсиите - капан за следващите правителства