WhatsApp работи върху функция за транскрипция на гласови съобщения