FAZ: Терористичните актове от 11 септември силно се отразиха на ФРГ