Още един страничен ефект на ваксината на "Джонсън и Джонсън"