Италия удължи извънредното COVID положение до края на 2021 г., въвежда зелени пропуски