България ще плати нови над 106 000 лв. по различни дела в ЕСПЧ