СЗО: Пандемията ще окаже дългосрочно въздействие върху психичното здраве на хората