Индексите в САЩ започват сесията плахо след ръст на заявленията за безработица*