Повече от 100 населени места в Източна Русия са засегнати от гъстия дим от горските пожари