Зоран Заев: Ние сме лидери на Балканите, ЕС може да ни се обадят