Ваучерите за храна свършват, алармира съответната организация