ВКС сложи точка на дело срещу избор на Висшия адвокатски съвет - §22 Анализи