Лозан Панов прекрати делото срещу избора на членове от новия Висш адвокатски съвет