Одобрени са още над 2,4 милиона лева за безплатна почивка на ученици