20 млрд. лв. за икономиката от Плана за възстановяване: Пеканов