България и Италия с най-малко затлъстяло население в ЕС