Печалбите и приходите на Coca-Cola надхвърлиха нивата от 2019 г .