Финансовото министерство: Констатирани са нови нарушения, свързани с АДФИ