Продължителността на живота в САЩ с най-голям спад от II Световна война насам