Германски учени: след Ковид-19 често се стига до увреждане на органи