Националната библиотека показа личния архив на най-големия познавач на Раковски