На 16 възлови кръстовища 180 камери с възможност за лицево разпознаване ще следят пътния трафик в Плевен