За да отидат на кино или музей, французите трябва вече да представят документ за ваксинация